+998

Производство

июль 30, 2012
КИЙИНЧИЛИКЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИБ Зарафшон курилиш бошкармаси Навоий кон-метал­лургия комбинатининг йирик бўлинмаларидан бири бў­­либ, комбинат корхоналарида янги, замонавий ишлаб чикаришларни куриш, модернизациялаш, те­х­ник ва технологик кайта куроллантиришга йўналтирилган инвестицион дастур доирасидаги барча объектлар бўйича бош пудратчи хисобланади. Курилиш бошкармаси жамоаси маълум кийинчиликларга карамасдан комбинат рахбарияти томонидан белгилаб берилган масъулиятли вазифаларни бажара бориб, ишлаб чикариш кувватларини оширишга эришмокда. Курилишнинг манзилли рўйхатига мувофик 2012 йилда 169,3 миллиард сўмлик курилиш-монтаж ишларини бажариш кўзда тутилган. Жорий йилнинг ўтган олти ойида олтин ва уран ишлаб чикариш кўрсаткичларини яхшилаш имконини берадиган катор мухим объектлар куриб битказилди ва фойдаланишга топширилди. Улардан айримларини санаб ўтиш ўринли бўлади. Зарафшон майдонида 2-гидрометаллургия заводининг 21-тегирмон блокида МШЦ-45х60 тегирмони ўрнатилди, 270-тик кия конвейердан кон жинсларини "Мурунтов" каръеридаги уюмга ташиб берадиган конвейер курилиши, №6, №7- охак куйдириш печлари курилиши нихоясига етказилди. Шу йилнинг учинчи чорагида фойдаланишга топшириш мўлжалланаётган Олтинни танлаб эритмага ўтказиш цехи ва "Мурунтов" кони поток технологияси бўлинмасида иккинчи кон штабели курилиш- монтаж ишлари жадал суръатларда олиб борилмокда. Шуни алохида таъкидлаш керакки, бошкарма бунёдкорлари Учкудук майдонида хам зарбдорларча мехнат килдилар. Натижада киска фурсатда 3- гидрометаллургия заводида кўмирни дисорбциялаш, электролиз килиш ва кайта активлаштириш курилмаси ишга туширилди, сулфат кислотаси ишлаб чикариш корхонасида ОИ-70-02 озон печи ва 5-абсорбцион минора куриб битказилди. «Зармитан олтин рудали зона конлари базасида тог-кон комплексини куриш» сингари йирик инвестицион лойихалардан бирини амалга ошириш давом эттирилмода. Жумладан, 4-гидрометаллургия заводида 2-тегирмон фойдаланишга топширилди, №1-Г шахтасида курилиш ишлари якунланаяпти, «Гужумсой» кони 6-шахтасининг ер усти комплексини бунёд этиш бошланди. Мураккаб шароитга карамасдан кизилкум чўллари барида янги уран ишлаб чикариш кувватлари курилмода, амалдагилари кенгайтирилаяпти. Якинда Аулбек ва «Шимолий Конимех» конларида янги махаллий сорбцион курилмаларнинг ишга туширилиши тантанали нишонланди.Вилоят марказида мактаб ўкувчиларининг «Умид нихоллари-2012» мусо­бакаларининг республика бос­кичи ўтказилганлиги катта вокеа бўлди. Бунда Навоий майдони курувчиларининг кучи билан катор объектлар кайта реконструкция килинди ва таъмирланди.Кувончли кўрсаткичлар ишчи-хизматчилар, мухандис-техник ходимларимизнинг гайрат-ши­жоати, захматли мехнати эвазига кўлга киритилмокда. Ишлаб чикариш ташкилотчиларидан: «Промэлектромонтаж» трести бошлиги А.Душкин, «Монолит» курилиш-монтаж бошкармаси бошлиги А.Деонов, 2-курилиш-монтаж бошкармаси бош мухандиси Х.Кошев, «Зармитан» курилиш-монтаж бош­кармаси бошлиги О.Фохиров, 1-курилиш-монтаж бошкармаси катта прораби А.Поляков,


КИЙИНЧИЛИКЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИБЗарафшон курилиш бошкармаси Навоий кон-метал­лургия комбинатининг йирик бўлинмаларидан бири бў­­либ, комбинат корхоналарида янги, замонавий ишлаб чикаришларни куриш, модернизациялаш, те­х­ник ва технологик кайта куроллантиришга йўналтирилган инвестицион дастур доирасидаги барча объектлар бўйича бош пудратчи хисобланади.

Курилиш бошкармаси жамоаси маълум кийинчиликларга карамасдан комбинат рахбарияти томонидан белгилаб берилган масъулиятли вазифаларни бажара бориб, ишлаб чикариш кувватларини оширишга эришмокда. Курилишнинг манзилли рўйхатига мувофик 2012 йилда 169,3 миллиард сўмлик курилиш-монтаж ишларини бажариш кўзда тутилган. Жорий йилнинг ўтган олти ойида олтин ва уран ишлаб чикариш кўрсаткичларини яхшилаш имконини берадиган катор мухим объектлар куриб битказилди ва фойдаланишга топширилди. Улардан айримларини санаб ўтиш ўринли бўлади.

Зарафшон майдонида 2-гидрометаллургия заводининг 21-тегирмон блокида МШЦ-45х60 тегирмони ўрнатилди, 270-тик кия конвейердан кон жинсларини "Мурунтов" каръеридаги уюмга ташиб берадиган конвейер курилиши, №6, №7- охак куйдириш печлари курилиши нихоясига етказилди. Шу йилнинг учинчи чорагида фойдаланишга топшириш мўлжалланаётган Олтинни танлаб эритмага ўтказиш цехи ва "Мурунтов" кони поток технологияси бўлинмасида иккинчи кон штабели курилиш- монтаж ишлари жадал суръатларда олиб борилмокда.

Шуни алохида таъкидлаш керакки, бошкарма бунёдкорлари Учкудук майдонида хам зарбдорларча мехнат килдилар. Натижада киска фурсатда 3- гидрометаллургия заводида кўмирни дисорбциялаш, электролиз килиш ва кайта активлаштириш курилмаси ишга туширилди, сулфат кислотаси ишлаб чикариш корхонасида ОИ-70-02 озон печи ва 5-абсорбцион минора куриб битказилди.

«Зармитан олтин рудали зона конлари базасида тог-кон комплексини куриш» сингари йирик инвестицион лойихалардан бирини амалга ошириш давом эттирилмода. Жумладан, 4-гидрометаллургия заводида 2-тегирмон фойдаланишга топширилди, №1-Г шахтасида курилиш ишлари якунланаяпти, «Гужумсой» кони 6-шахтасининг ер усти комплексини бунёд этиш бошланди. Мураккаб шароитга карамасдан кизилкум чўллари барида янги уран ишлаб чикариш кувватлари курилмода, амалдагилари кенгайтирилаяпти. Якинда Аулбек ва «Шимолий Конимех» конларида янги махаллий сорбцион курилмаларнинг ишга туширилиши тантанали нишонланди.Вилоят марказида мактаб ўкувчиларининг «Умид нихоллари-2012» мусо­бакаларининг республика бос­кичи ўтказилганлиги катта вокеа бўлди. Бунда Навоий майдони курувчиларининг кучи билан катор объектлар кайта реконструкция килинди ва таъмирланди.Кувончли кўрсаткичлар ишчи-хизматчилар, мухандис-техник ходимларимизнинг гайрат-ши­жоати, захматли мехнати эвазига кўлга киритилмокда. Ишлаб чикариш ташкилотчиларидан: «Промэлектромонтаж» трести бошлиги А.Душкин, «Монолит» курилиш-монтаж бошкармаси бошлиги А.Деонов, 2-курилиш-монтаж бошкармаси бош мухандиси Х.Кошев, «Зармитан» курилиш-монтаж бош­кармаси бошлиги О.Фохиров, 1-курилиш-монтаж бошкармаси катта прораби А.Поляков, ишчилардан: 2-курилиш-монтаж бошкармаси технологик асбоб-ускуналар ва улар билан боглик конструкциялар монтажчиси З.Рўзикулов, 2-курилиш-монтаж бошкармасининг металконструкцияларни йииш бўйича чилангари Х.Жўраев, 1-урилиш- монтаж бошармасининг кислотабардош футерлар билан ишловчиси Ф.Садридинов, ишт терувчи М.Мухаммедов, темир-бетон ва пўлат конструкциялар монтажчиси У.Есжанов, «Монолит» курилиш-монтаж бошкармаси бўёкчиси К.Гарифулина, «Зармитан» курилиш-монтаж бошк­­армаси электр газ пайвандчиси А.Лим, «Зарафшон» ку­рилиш-монтаж бошкармаси бўё­кчиси Х.Амуруллаева, «Шимолий» курилиш-монтаж бошкармаси гишт терувчиси С.Сўнграсов ва кўплаб бошкаларнинг номларини таъкидлаб ўтиш мумкин.

Олдинда бизларни амалга оширишимиз зарур бўлган янги вазифалар кутиб турибди. Бу ишларни бизга четдан хеч ким келиб килиб бермаслигини хар биримиз яхши тушунмогимиз даркор. Шундай экан, биз ўз кучимиз ва имкониятларимизга таянишимиз лозим. Зарафшон курилиш бошкармаси жамоаси бундан буён хам Навоий кон-металлургия комбинати самарали фаолият кўрсатиши ва ривожланиши учун хизмат киладиган хар кандай объектни тез хамда сифатли бунёд этаверади.


Гайрат СУЛЕЙМАНОВ,

Зарафшон курилиш бошк­армаси бошлиги.За опытом – в КитайПервый металл, выплавленный в печи ДСП в августе 1965 года, положил начало истории литейного производства в ПО «НМЗ» (ранее - РМЗ). Первоначально здесь изготавливались футеровки для мельниц, передние стенки ковшей экскаваторов, запасные части для дробилок и другое литье для горно-шахтного оборудования. Но комбинат стремительно развивался, мощностей литейного цеха не хватало, чтобы удовлетворить потребности строящихся предприятий. Возведение нового литейного комплекса позволило разрешить эту проблему. В будущем году исполнится 20 лет с того памятного дня, когда в новой литейке была выполнена первая плавка. О том, как трудится коллектив литейщиков сегодня, о его перспективных планах рассказывает начальник литейного производства ПО «НМЗ» Ю.У.Ганиев.

- Молодое поколение заводчан, наверное, даже не знает, что в корпусе электроремонтного цеха находился старый литейный цех. В 1998 году последнее оборудование было перевезено в новый комплекс. Выплавив в тот год на печах нового комплекса 7 тысяч тонн литья, коллектив неустанно наращивает темпы работы. Так, в 2005 году литейщики добились рекордного показателя в 12 тысяч тонн литья. Через четыре года преодолели рубеж в 15,7 тысячи тонн, а 2011 год был завершен с результатом в 18 тысяч тонн литья. И это не предел.

Для поддержания технологического оборудования в надлежащем состоянии в производстве четко налажена работа всех соответствующих служб, хорошо развито новаторство. Совместно со специалистами отдела главного металлурга литейщики постоянно ищут, находят и применяют новые технологии, влияющие на улучшение качества и увеличение количества выпускаемого литья.

Мы знаем свою историю, гордимся трудовыми достижениями и чтим традиции. Но залог успеха - это непрерывное движение по пути технического прогресса. Пришло время, когда дальнейшее увеличение мощности возможно только за счет реконструкции производства, модернизации технологических линий плавки, формовки и термообработки. Именно эти задачи позволяет решить принятая в НГМК инвестиционная программа модернизации литейного комплекса ПО «НМЗ». Заложенные в ней средства позволят приобрести современное оборудование и работать по новейшим технологиям.

В настоящее время специалисты ПО «НМЗ» основательно изучают предложения предприятий-производителей оборудования для литейного производства из Украины, России и Китая.

С современными украинскими технологиями мы хорошо знакомы. В результате сотрудничества, с конца прошлого года на участке цветного литья работает новая воздушно-импульсная формовочная машина производства Научно-производственного объединения «Донмет - импульс». Именно здесь изготавливаются формы для отливки деталей для ЦКВЗ. Оборудование, предназначенное для серийного производства, формует опоки высотой до 250 мм и отлично справляется с поставленными задачами.

А в середине июня группе специалистов НГМК и ПО «НМЗ», в числе которой был и я, довелось побывать в Китае по приглашению производителя оборудования литейного производства GMC-group (совместное германо-китайское предприятие с давними традициями). Поделюсь своими впечатле

 

Форма добавления комментарий

Ваши данные не будут опубликованы публично и не будут переданы третьим лицам или использованы в коммерческих целях. Обязательные поля выделены * символом.

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Картинка Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера