Ер участкалари аукционга қўйилади

REALTOR GROUP NAVOIY" МЧЖ нархи ошиб бориш тартибида ўтказиладиган аукцион савдоларига таклиф қилади
 
Аукцион савдоларига Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси Навоий вилояти ҳу­ду­дий бошқармасининг 2015 йил 13 апрелдаги 21-П-сонли буйруғи би­­лан якка тартибда уй-жой қуриш учун ер участкаларини мерос қи­­либ қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқини реализация қилиш бўйича ҳар бири 600 кв.м.дан иборат (якка тартибда уй-жой қуриш учун 400 кв.м. ва деҳқон хўжалиги юритиш учун 200 кв.м.) қу­­­йи­даги ер участкалари қўйилади:
 
1. Кармана туман ҳокимининг 2013 йил 4 апрелдаги 189-К-сонли қаро­рига асосан, Кармана ту­мани, "Нар­пай" ҚФЙ, "Наврўз" ма­ҳалласи, "Дўст­­лик" массиви, 592-К ва 594-К контурлар ҳудудидан 115, 146, 148, 153, 154, 156 ва 157-сонли, жами  7 та ер участкаси, ҳар бирининг бош­ланғич нархи — 192 000 сўмдан.
2. Кармана туман ҳокимининг 2014 йил 16 октябрдаги 583-К-сонли қа­рорига асосан, Кармана тумани, "Ян­гиариқ" ҚФЙ, "Арғун" маҳалласи ҳу­ду­­дидан 5-сонли ер участкаси, бош­ланғич нархи — 166 260 сўм.
3. Нурота туман ҳокимининг 2014 йил 17 ноябрдаги К-392-сонли қа­рорига асосан, Нурота тумани, "Ну­рота 60 йиллиги" МФЙ, "Парпи-Узоқ" массиви, 455а контур ҳудудидан 15, 25 ва 26-сонли, жами 3 та ер участ­­каси, ҳар бирининг бошланғич нархи — 142 500 сўмдан.
Аукцион савдоси 2015 йил 19 май куни соат 11.00 да вилоят ра­қо­бат бош­қармаси биноси маж­­лис­лар за­лида ўтказилади. Аук­цион савдосида иш­тирок этиш учун талабгорлардан аризалар 2015 йил 18 май куни соат 18.00 га қадар қабул қилинади.
Талабгорлар диққатига: 2015 йил 19 май кундаги аукцион савдосида со­тилмаган ер майдонларининг так­рорий аукцион савдолари 2015 йил 22, 26 ва 29 май кунлари соат 11.00 да бўлиб ўтади. Такрорий аукцион сав­досига аризалар савдодан бир кун олдин, соат 18.00 да тўхтатилади.
Мазкур ер майдонлари текис жой­да табиий газ, сув, электр энергия ва транспорт ком­му­ни­ка­ция­си яқин ма­­со­фада жойлаш­ган.
Савдода қатнашиш учун талаб­гор­лар мулк бошланғич баҳосининг 50 фоизидан кам бўлмаган миқ­дор­даги закалат пулини ва консалтинг хизмати учун энг кам ойлик иш ҳа­қи­нинг бир баравари миқдоридаги пул маблағини "REALTOR GROUP NAVOIY" МЧЖнинг қуйидаги ҳисоб ра­қамига ўтказишлари шарт: 20208000600275244001, ОАТБ "Асака" банк Навоий филиали, МФО: 00206,  ИНН: 302799910. Сав­до ғо­ли­бига савдо кунидан бош­лаб 20 кун муддат ичида олди-сотди шартно­ма­сини имзолаш шартлари юклати­лади.
Аукцион савдосида қатнашиш учун савдо ташкилотчиси ва талабгор ўр­тасида закалат тўғрисидаги келишув имзоланади, шундан сўнг талабгор савдо ташкилотчисига аукцион сав­доси ўтказиш тўғрисидаги хабар­номада белгиланган муддатларда қу­йидаги ҳужжатларни илова қилган ҳолда аукцион савдосида қатна­шиш­га буюртмани тақдим этади:
— Ўзбекистон Республикаси фу­қа­ро­лари — паспорт нусхаси;
— солиқ тўловчининг идентифика­ция рақами (СТИР);
— хорижий фуқаролар — чет давлат миллий ёки дипломатик паспорти нус­хаси;
— Ўзбекистон Республикасида до­и­мий яшайдиган ва яшаш гувоҳ­но­масига эга бўлган шахслар — яшаш гу­воҳномаси нусхаси;
— аукцион савдоси ўтказилиши тўғ­­рисидаги хабарномада кўрсатил­ган банк ҳисоб рақамига закалат пули тў­ланганлигини тасдиқлай­ди­ган тўлов ҳужжати нусхасини тақдим этади.
Аризаларни қабул қилиш ва қў­шим­ча маълумотлар учун манзил: На­воий шаҳри, "Жасорат" (П.Очи­лов) кўчаси, 24-уй, Навоий вилоят рақобат бошқармаси биносининг 1-қавати, "REALTOR GROUP NAVO­IY" МЧЖ. Тел.: 224-92-21.
Лицензия № RR-0183.

Понравилась статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!

Комментарии